Gracie har börjat löpa och kommer att paras med Rothivale Mint.